Islami Resimler

Osmanlı Tuğraları

Yavuz Sultan Selim


Sultan 1. Abdulmecid


Sultan Yıldırım Beyazid


Sultan 3. Selim


Sultan 3. Osman


Sultan 3. Mustafa


Sultan 3. Mehmed


Sultan 3. Ahmed


Sultan 3. Murad
 


Sultan Murad Hüdavendigar


Sultan Mehmed Vahdeddin


Sultan Mehmed Reşad
 

Sultan 2. Süleyman


Sultan 2. Selim


Sultan 2. Mustafa


Sultan 2. Murad


Sultan 2. Mahmud


Sultan 2. Beyazid


Sultan 2. Ahmed


Sultan 2. Abdulhamid


Sultan Genç Osman


Sultan 4. Mustafa


Sultan 4. Murad


Sultan 4. Mehmed


Sultan Çelebi Mehmed


Sultan 1. Mustafa


Sultan 1. Mahmud


Sultan 1. İbrahim


Sultan 1. Ahmed


Sultan 1. Abdulhamid


Sultan 5. Murad


Sultan Abdulaziz


Orhan Gazi


Kanuni Sultan Süleyman


Fatih Sultan Mehmed

Hüsn-i Hat ve Anlamları

 >>>Manası: "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; sevdirin, nefret ettirmeyin."


>>>Manası: "İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır."


>>>Manası: "Yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir; herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan da odur."


>>>Manası: "Mümin, komşusu aç dururken karnını doyurmaz."


>>>Manası: "Cennet, annelerin ayakları altındadır."


>>>Manası: "Allah katında en sevimli ev, içinde yetime ikram olunan evdir."


>>>Manası: "Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil: Ölümünden önce hayatını, hastalığından önce sağlığını, meşguliyetinden önce boş zamanını, ihtiyarlığından önce gençliğini, fakirliğinden önce zenginliğini."


>>>Manası: "(En üst orta:) Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlarım. (Sağ ve sol daire içi:) Allah Teâlâ'ya imân ettim (orta kısım) ve meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, (ortanın altı) öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğuna inandım. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludür."


>>>Manası: "- Allah'a inandım - de ondan sonra da dosdoğru ol."


>>>Manası: "Tehlikeyi doğrulukta görseniz de doğruluğu araştırınız; çünkü kurtuluş ancak ondadır."


>>>Manası: "Allah, insanlara acımayana merhamet etmez."


>>>Manası: "Ne mutlu o kişiye ki, kendi ayıbı onu diğer insanların ayıplarıyla uğraşmaktan alıkor."


>>>Manası: "Kişinin kendisini ilgilendirmeyeni terketmesi, onun iyi Müslüman olduğunu gösterir."


>>>Manası: "Kişiye günah olarak, her duyduğunu başkasına söylemesi yeter."


>>>Manası: "Ateşin odunu yediği gibi, haset (çekememezlik) de iyilikleri yer"


>>>Manası: "Cömertliğin âfeti başa kakmaktır."


>>>Manası: "Allah, şifasını da yaratmadığı hiçbir hastalık vermemiştir."


>>>Manası: "Helâli istemek (helâl için çalışmak) cihaddır."


>>>Manası: "Sizden hiçbiriniz kendisi için sevdiğini, mü'min kardeşi için de sevmedikçe hakiki mü'min olamaz."


>>>Manası: "Kul, mü'min kardeşinin ihtiyacını giderdiği sürece, Allah da kulun ihtiyacını giderir."


>>>Manası: "O (mektup) Süleyman'dandır, Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta)dır."


>>>Manası: "Muhammed bir insandır ama sıradan bir insan değildir
Taşlar arasında yakut ne ise o da öyledir."


>>>Manası: "Mâşâallah, kuvvet yalnız Allah'ındır."


>>>Manası: "(Helal mal) Kazanan kişiyi Allah sever."


>>>Manası: "Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kulları içinde ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar"


>>>Manası: "Şâhid olarak Allah yeter, Muhammed Allah'ın elçisidir."


>>>Manası: "Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!"


>>>Manası: "Bir gaziyi Allah yolunda techiz edene, o gazinin kazanacağı sevap kadar sevap vardır."


>>>Manası: "Rahmetim gazâbımı geçti."


>>>Manası: "Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla."


>>>Eserin İçeriği: Allah (cc) ve Muhammed (sav) isimleri ile ilk dört halifenin isimleri


>>>Manası: Bu çalışmada Allah ismini görüyorsunuz.


>>>Okunuşu: "Mâşâallâh"


>>>Manası: "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.
Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır."


>>>Okunuşu:
"Ehl-i gaflet zanneder ki
Yığdığım eşyâ benim
Bilmez o mağlûb-i ğaflet
Bir kuru kavga benim."
(Muhammed Lutfi) (Osmanlıca şiir beyiti)


>>>Okunuşu:
"Alanda satanı gözet
Satanda alanı gözet
Kârında kalanı gözet
Mevlâ'dan al Mevlâ'ya ver."
(Muhammed Lutfi) (Osmanlıca şiir beyiti)


>>>Okunuşu: "Dünya mâdem fânîdir, değmiyor alâka-i kalbe." (Osmanlıca)

1001 Gece Rüyası

Tablo (285) Tablo (284) Tablo (283) Tablo (282) Tablo (281) Tablo (280) 
Tablo (279) Tablo (278) Tablo (277) Tablo (276) Tablo (275) Tablo (274) 
Tablo (273) Tablo (272) Tablo (271) Tablo (270) Tablo (269) Tablo (268) 
Tablo (267) Tablo (266) Tablo (265) Tablo (264) Tablo (263) Tablo (262) 
Tablo (261) Tablo (260) Tablo (259) Tablo (258) Tablo (257) Tablo (256) 
Tablo (255) Tablo (254) Tablo (253) Tablo (252) Tablo (251) Tablo (250) 
Tablo (249) Tablo (248) Tablo (247) Tablo (246) Tablo (245) Tablo (244)
Tablo (243) Tablo (242) Tablo (241) Tablo (240) Tablo (239) Tablo (238) 
Tablo (237) Tablo (236) Tablo (235) Tablo (234) Tablo (233) Tablo (232) 
Tablo (231) Tablo (230) Tablo (229) Tablo (228) Tablo (227) Tablo (226) 
Tablo (225) Tablo (224) Tablo (223) Tablo (222) Tablo (221) Tablo (220) 
Tablo (219) Tablo (218) Tablo (217) Tablo (216) Tablo (215) Tablo (214) 
Tablo (213) Tablo (212) Tablo (211) Tablo (210) Tablo (209) Tablo (208) 
Tablo (207) Tablo (206) Tablo (205) Tablo (204) Tablo (203) Tablo (202)
Tablo (201) Tablo (200) Tablo (199) Tablo (198) Tablo (197) Tablo (196) 
Tablo (195) Tablo (194) Tablo (193) Tablo (192) Tablo (191) Tablo (190) 
Tablo (189) Tablo (188) Tablo (187) Tablo (186) Tablo (185) Tablo (184) 
Tablo (183) Tablo (182) Tablo (181) Tablo (180) Tablo (179) Tablo (178) 
Tablo (177) Tablo (176) Tablo (175) Tablo (174) Tablo (173) Tablo (172) 
Tablo (171) Tablo (170) Tablo (169) Tablo (168) Tablo (167) Tablo (166) 
Tablo (165) Tablo (164) Tablo (163) Tablo (162) Tablo (161) Tablo (160)
Tablo (159) Tablo (158) Tablo (157) Tablo (156) Tablo (155) Tablo (154) 
Tablo (153) Tablo (152) Tablo (151) Tablo (150) Tablo (149) Tablo (148) 
Tablo (147) Tablo (146) Tablo (145) Tablo (144) Tablo (143) Tablo (142) 
Tablo (141) Tablo (140) Tablo (139) Tablo (138) Tablo (137) Tablo (136) 
Tablo (135) Tablo (134) Tablo (133) Tablo (132) Tablo (131) Tablo (130) 
Tablo (129) Tablo (128) Tablo (127) Tablo (126) Tablo (125) Tablo (124) 
Tablo (123) Tablo (122) Tablo (121) Tablo (120) Tablo (119) Tablo (118)
Tablo (117) Tablo (116) Tablo (115) Tablo (114) Tablo (113) Tablo (112) 
Tablo (111) Tablo (110) Tablo (109) Tablo (108) Tablo (107) Tablo (106) 
Tablo (105) Tablo (104) Tablo (103) Tablo (102) Tablo (101) Tablo (100) 
Tablo (99) Tablo (98) Tablo (97) Tablo (96) Tablo (95) Tablo (94)